Servicio de tala de árboles 2
Servicio de tala de árboles

Servei de Tala d’arbres.

Hi ha ocasions en les quals és necessari retirar un arbre, ja sigui per problemes fitopatològics greus o a causa de deficiències biomecàniques que posen en dubte l’estabilitat estructural.

Sigui quina sigui la raó, els treballs han de realitzar-se amb seguretat, per la qual cosa és indispensable una bona tècnica i els coneixements necessaris.

Servei de Poda d’arbres.

En la relació entre l’home i l’arbre, en l’entorn urbà, es poden produir interferències que requereixen la realització de treballs de poda. Però és fonamental determinar l’objectiu de la poda, el que pretenem aconseguir amb els treballs a fer i quina serà la seva repercussió sobre l’arbre a llarg termini.

En realitzar una poda es pretén modificar l’estructura d’un arbre per realçar el seu valor estètic i ornamental, o millorar la seguretat en el seu entorn, però sempre preservant la seva integritat.

En l’execució d’aquests treballs, es porten a terme procediments de poda en altura, recolzats en tècniques de perforació arbòria o en l’ús de plataformes elevadores.

Servicio de podar
Servicio de podar 2
Trabajos forestales 2
Trabajos forestales

Servei de Treballs Forestals.

Els treballs forestals juguen un paper molt important en la protecció i conservació dels boscos i la vida silvestre.

Els nostres serveis se centren en el desbrossament, poda, tala i aclariment de masses forestals mitjançant l’ús de mitjans manuals o mecànics.

Servei de Lliurament de llenya a domicili

Per a les vendes a la botiga física, oferim servei de lliurament de llenya a domicili en els següents formats:

1) Servei de repartiment de llenya a granel amb vehicle accessible a pàrquings o amb camió.

2) Servei de repartiment de llenya en format big bags amb camió-grua.

Per sol·licitar aquests serveis, posa’t en contacte amb nosaltres.

Servicio entrega leña domicilio
Servicio de entrega leña a domicilio_Llenyes i Carbons Polinya