Pèl.lets

La millor qualitat

El pèl.let és un producte amb alt poder calorífic (ja que la fusta està compactada en petites briquetes que recorden al pinso per a conills) i el residu resultant és molt reduït.

Per cada kg de pellet es genera un 0.5% de cendres.

CALOR

100%

QUANTITAT DE FUM

10%

ABUNDÀNCIA DE FLAMA

90%

RAPIDESA DE COMBUSTIÓ

40%