Aquest missatge i, si escau, els arxius adjunts són confidencials, especialment pel que fa a les dades personals, i estan destinats exclusivament al destinatari referenciat. Si vostè no és el destinatari i ha rebut aquest missatge per error o té coneixement del mateix per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquest mitjà i procedeixi a destruir-lo o esborrar-lo, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers el present missatge i arxius adjunts, tots ells sota pena d’incórrer en responsabilitats legals. L’emissor no garanteix la integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporació de virus o qualsevol altra manipulació efectuada per tercers.

Conforme al que s’estableix a la LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS 3/2.018 de 5 de desembre de 2018, s’ha de fer constar que GERARD SANTACANA LLORENS, amb domicili en 08391 Tiana, carrer Mercè, número 30, Principal B, amb D.N.I. número 77.785.173-R, és el titular del lloc web www.llenyespolinya.cat (a partir d’ara LLENYES I CARBONS POLINYA) i el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris puguin facilitar a través del present lloc web. Les dades recopilades s’emmagatzemen sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal del lloc web sense haver advertit prèviament als usuaris en la present política de privadesa. GERARD SANTACANA LLORENS podrà revelar qualsevol informació que consideri necessària, inclosos dades de caràcter personal, per poder complir amb obligacions legals.

Els usuaris podran exercir gratuïtament el seu dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar-ne la limitació del tractament, a oposar-se al tractament i a la portabilitat i oblit de les seves dades mitjançant l’enviament per correu postal a la direcció CARRETERA C-155, KM 3,1 08213 POLINYÀ o enviant un correu electrònic al correu gerard@llenyespolinya.cat